Экстернаттық оқыту

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 61 бұйрығымен бекітілген «Экстернат нысанында оқыту ережесіне» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 5 қазандағы № 540 бұйрығымен ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілген.

Экстернат нысанында оқыту қағидалары негізгі орта және жалпы орта білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқыту тәртібін айқындайды:

1. Экстернат нысанында оқытуды әрбір жалпы білім беретін мектепте бөлек ұйымдастыру ұсынылады.

2. Ережелерде көрсетілген санаттарға сәйкес мектепке экстерн қабылдау ұсынылады. Қандай да бір шектеулердің жоқтығына қарамастан, барлық білім алушылар экстернат арқылы білім ала алмайды (қараңыз). Ереже). Бірінші кезекте бұл оқытудың осы түрінің ерекшелігіне байланысты.

3. Осы оқу нысанын іске асыратын әрбір жалпы білім беретін мектепте экстернмен жеке жұмыс жоспары құрастырылуы тиіс.

4. Ережеге сәйкес экстернат нысанында оқыту барлық оқу кезеңінде «4» және «5» бағалары бар білім алушыларға ұсынылады.

5. Осы оқушылармен жұмыс жоспарын жасау кезінде олардың әрқайсысының экстернат түрінде оқуға көшу себептерін ескеру ұсынылады.

6. Экстерннің мұғалім тарапынан бақылануы жоқ, оның білім сапасы аралық және қорытынды аттестаттау кезінде ғана тексеріледі, сондықтан оқу бағдарламасында қарастырылған барлық тақырыптарды білу тексерілетін бақылау жүргізу ұсынылады.

7. Экстерннің мұғалімнің толыққанды көмегін алуы үшін көп көлемде жеке кеңес беру ұсынылады.

8. Экстернді өз бетінше оқыту барысында қажетті көлемде практикалық дағдыларды алмауы мүмкін.

Сондықтан, экстернге практикалық дағдыларды алу үшін тәжірибелік және зертханалық сабақтарға, мектептің медиакабинеттеріне баруға мүмкіндік беру ұсынылады.

Академия сайтында www.nao.kz негізгі және жалпы орта білім беруді ұйымдастыру үшін экстернат нысанында оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар қолжетімді.

Кешкі мектептерге арналған, үйде оқитын және уақытша білім беру ұйымынан тыс білім алушыларға арналған үлгілік оқу жоспарлары Ы.Алтынсарин атындағы ұлттық білім беру академиясының сайтында орналастырылған.

Экстернат формасындағы оқытуды ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар